دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!


مهربــــــــان تر از من دیــــــدی نـشانـــــم بـده

کـســــی کـه

بارهـــــــا بـسـوزانـیــــــش

و باز هــــــم بـا عـشـق نگاهــــــت کنـــــد
دوشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1393 :: 11:09 :: نویسنده : علیرضا