دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
بیگناه پای دار رفت و خندید،
نمیدانست بالای دار هم خواهد رفت.
چاقو دسته‌ی خود را برید
و محبت خارها را گل نکرد
همانگونه که دوری، دوستی نیاورد
و اتفاقا پول خوشبختی آورد
انگار دوره‌ی ضرب المثلها به پایان رسیده است...!جمعه 8 آبان‌ماه سال 1394 :: 00:30 :: نویسنده : علیرضا