دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
من آدم نرفتنم، آدم دوست موندن
، یا اصلا آدم دیر رفتن ام
خیلی دیر....
اما وقتی برم، دیگه آدم برگشتن نیستم
. آدم مثل قبل شدن نیستم. باور کن!!پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 :: 15:11 :: نویسنده : علیرضا