دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

ﺁﺩﻣﻬــــــﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨــــــــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟــــــﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :

ﺑﯽ ﺍﺣســـــﺎﺱ ﻧﺒـــــﺎﺵ . . .

ﺑﺎ تماﻡ ﻭﺟـــــﻮﺩ ﻋﺎﺷﻘــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـــــﻨﺪ و ﻣﯽ ﺭﻭﻧــــــد

ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾــند :

ﺍﺣﺴﺎﺳــــــﺎﺗﯽ ﻧﺸــــﻮ ...


ﮐﻤـــــــﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑــﺎﺵ

هه . . .چهارشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1393 :: 17:24 :: نویسنده : علیرضا