دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

هنوز هســــــــت...!
عشق واقعی را میگویم...
خیانت هست، دروغ هست، بازی با دل هم هست، درست...!
ولی یه جایی گوشه ی پاک دله بعضیا،
به دور از گناه ‌ها و بدی ‌ها،
هنوز هم هســــــت عشق واقعیچهارشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1393 :: 20:50 :: نویسنده : علیرضا