دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

قلـــــب مـــــن با تیـــــغ کســـــی زخـــــم برداشـــــت که

ازش انتظــــار محبــــت داشتـــــــم


نه فراموشـــــــی!!چهارشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1393 :: 21:30 :: نویسنده : علیرضا