دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
حسادت لاک پشت به رقص هزار پا


    هزارپایی بود وقتی می رقصید جانوران جنگل گرد او جمع می شدند تا او را تحسین کنند ؛

    همه ، به استثنای یکی که ابداً رقص هزارپا را دوست نداشت :

    یک لاک پشت حسود ...

    او یک نامه به هزارپا نوشت :

    ای هزارپای بی نظیر!

    من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط رقص شماهستم.

    و میخواهم بپرسم چگونه می رقصید.

    آیا اول پای ۲۲۸ را بلند می کنید و بعد پای شماره ۵۹ را؟

    یا رقص را ابتدا با بلند کردن پای شماره ۴۹۹ آغاز می کنید؟

    در انتظار پاسخ هستم .

    با احترام تمام ، لاک پشت. هزارپا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعا هنگام رقصیدن چه میکند ؟

    و کدام یک از پاهای خود را قبل از همه بلند میکند؟

    و بعد از آن کدام پا را ؟

    متاسفانه هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگر هرگز موفق به رقصیدن نشد.

    ☆سخنان بیهوده دیگران از روی بدخواهی وحسادت ؛ میتواند بر نیروی تخیل ما غلبه کرده و مانع پیشرفت و بلند پروازی ما شود ...

    (کتاب دنیای سوفی) یوستین گاردر
دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1394 :: 19:49 :: نویسنده : علیرضا