دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
...."مــــــــــ ــــن خیلــــــــ ـــی ...جـــــاها " ....از خودی خوردم !!

! .... ⭐ســـــادگــــــــــــ ــــی ⭐جـــُرم استـ! ....

و مــَن ↩مـــجرمِ سابــــقــــــــه دار↪یکشنبه 7 تیر‌ماه سال 1394 :: 13:17 :: نویسنده : علیرضا