دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
موهام تراشیده شدن ، ازم خجالت نکشی ...
دارم میام ببینمت با این لباس ارتشی ...
روازی سختمون گذشت 2 ساله این روز رو می خوام ...
تو تک تک ثانیه هام بوی تو میده لحظه هام ...
چقد شلوغه کوچتون اون کیه می خنده باهات ؟! ...
چرا اسمتو میگه ؟ چه نسبتی داره باهات ؟! ...
اون کیه دست دادی باهاش ؟ حرف منو بهش نزن ....
چقد عوض شدی گلم ؟! راستی چقدر میاین به هم ... :(چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1394 :: 15:33 :: نویسنده : علیرضا