دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

وقــتی اومــدم پــیشت مـیخوام
دستمــو بزارم روچــشات و درگـــوشت بگـــم:
اگـــه گــفتی مــن کیــم؟؟
تـــوام با خنــده بگی همونی که دلتــنگش بودم....
مــنم تــو گوشــت زمـــزمه میکنم :"عـــــــــاشقتم"دیــوونه!

ولی حیف همش یک فانتزیهدوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1394 :: 13:29 :: نویسنده : علیرضا