دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

بگذار برود

مگر خوشبختی اش آرزویت نبود ؟؟!!!

شاید کنار دیگری خوشبخت تر است ...سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1393 :: 12:23 :: نویسنده : علیرضا