دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

ب سلامتی اونی ک آرزو بود...
نفس بود...
رویا بود،عشق بود...
ولی......
خاطره شد،بغض شد....
درد شد...
کابوس شد...
ولی من میگم باید بجای سلامتی بگیم تف به ذات اونی ک اینکارو باهات کردسه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1393 :: 12:06 :: نویسنده : علیرضا