دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

تنهایی تقدیر من است...  سهم من از دنیا تردید است  سهم چشمانم،اشک  سهم لبانم،لبخندی دروغین  سهم زبانم،دروغ  سهم دستانم،سرمای تنهایی  اری سهم من از دنیا این است  سهم قلبم،شکستن  سهم،روحم در خود شکستن  سهم اینده ام چیست؟  ایا شاد زیستن با قلبم اشتی خواهد کرد؟؟؟  زیستن با قلبم اشتی خواهد کرد؟؟پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1393 :: 10:18 :: نویسنده : علیرضا