دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

میـخوای بـیــای ، بـیــا !

ولی قول بـده هـر روز یـه عـطـر متـفـاوتـ بزنی !

قول بـده هیچ آهـنـگی رو دوســت نـداشـتـه بـاشـی !

خـاطـره داشـتـن بـا بـوی یـه عـطـر

بـا یـه آهـنـگ خیلـی غـمـگـیـن...


بـیــا !

ولـی بـی بـو ، بـی صدا...

این شکلی تموم شـدنـش راحتـتره...

عـذاب بـعـدشم کـمتـر ...!چهارشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1393 :: 21:28 :: نویسنده : علیرضا