دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
الهی ...
خَـــــطا از مَـن اَست...میدآنَـم!
سآلهاست گــُفته ام " ایـــــاکَ نَعبـــُد" امآ بـه دیگَرآن هَــم دل سپرده اَم...!
از مَـن کـه سالهآســت گفته اَم " ایـــــاکَ نَستعـیـن " امآ بـه دیـگَرآن هم تکـیه کـرده ام...!
امــــــّـــــآ رَهایَم نکــــــُنپنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393 :: 19:17 :: نویسنده : علیرضا