دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
آدمهاے ساده را بی هیچ دلیلے دوست دارم
آدم هایے که خودشان هستند . . .
و نقش بازی نمی کنند،
سادگے ،
شیک ترین ژست دنیاست!چهارشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1393 :: 18:19 :: نویسنده : علیرضا