دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

هنوزم...

هـــــــــنوزم

هرجا حتی اسمش برده میشه …

بغض خفه ام میکنه !!

هرجا رو که نگاه میکنم …

بغض خفه ام میکنه !!

هرجا که دو نفرو باهم میبینم…

بغض خفه ام میکنه !!

هر وقت که گوشیمو نگاه میکنم …

بغض خفه ام میکنه !!

هروقت تلفن زنگ میخوره …

بغض خفه ام میکنه !!

هروقت که اس ام اس میاد …

بغض خفه ام میکنه !!

هروقت که از خواب بیدار میشم …

بغض خفه ام میکنه !!

هر چیزی رو که نگاه میکنم …

بغض خفه ام میکنه !!

هنوز نمیفهمم که چرا …..

بغض خفه ام میکنه …..سه‌شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1393 :: 23:25 :: نویسنده : علیرضا