دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

در زندگی ام یـــــکی بود
کــــه نبودنش ...دوریــــش...قهـــرش ...
خمـــاری می آورد
آبـــــــــــ میکنــــد
ابهتــــــ مـــــــــــــــــردانه ام راپنج‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1393 :: 10:03 :: نویسنده : علیرضا